KEIKI CLASSES

KIDS instructors

Egan

Inoue

Gary

Hendrickson

Mike

Otsuji

Owen

Garcia

Joey

VonBlankenburg

Kimi

Morton

Contact us

808.271.3779

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon